REKRYTERING

REKRYTERING

CoachWorks erbjuder träffsäkra rekryteringar med garanterad leverans enligt uppgjord tidsplan. Vi rekryterar till chefs- och specialisttjänster dvs nyckelroller i organisationen, oavsett ansvarsområde. Vår mångåriga erfarenhet sträcker sig från mindre till stora organisationer, samt täcker både privat och offentlig verksamhet. Vår fördel är att vi finns lokalt & regionalt i mellansverige med väl upparbetade nätverk inom skilda branscher. Vi kan stratgeisk rekrytering. Våra tjänster:

EXECUTIVE SEARCH (HEADHUNTING)

Executive search innebär att vi letar fram lämpliga kandidater utifrån uppsatt kravprofil genom våra interna och externa nätverk.

COMBI SEARCH  (HEAD-HUNTING KOMBINERAD MED ANNONSERAD REKRYTERING)

Combi search innefattar head-hunting i kombination med annonsering, för ett så heltäckande resultat som möjligt.

FÖRDJUPAD PERSONBEDÖMNING (SLUTURVAL)

Fördjupad personbedömning kan gälla både en intern eller en extern kandidat. Tjänsten innebär att vi gör en helhetsbedömning av den eller de kandidater ni själva   har identifierat. Bedömningen kan gälla en vakans i organisationen eller helt enkelt en bedömning av kandidatens potential inför framtida utvecklingsmöjligheter. 

REKRYTERINGSUTBILDNING

Erbjuds i öppen form (se första sidan) men även som företagsanpassad utbildning. Vänligen kontakta oss så berättar vi mer.

OM REKRYTERINGSPROCESSEN

För att säkerställa en högkvalitativ rekryteringsprocess arbetar vi med en strukturerad rekryteringsprocess som följer en väl beprövad metodik. Initialt genomförs en verksamhets- och teamanalys samt formulering av kravprofil. Som en del i kvalitetssäkringen tar vi fram skriftlig dokumentation om uppdraget, som sedan genomlyses och godkännes av kund. För en så rättvis bedömning av kandidaterna som möjligt, följer alla rekryteringar en bestämd process. Processen innefattar strukturerade intervjuer, personlighetstester och kognitiva testinstrument.

För oss är det lika viktigt, som att kunden är nöjd, är att kandidaterna känner sig väl behandlade och kan lita på vår professionalitet och kompetens.

Se nedan på denna sida. Här publiceras de rekryteringsuppdrag som vår uppdragsgivare gett sitt samtycke till publicering.

 

Alla uppdrag publiceras inte här, så du är alltid välkommen att maila ditt CV till apply@coachworks.se

 

 

 

 

AKTUELLA

REKRYTERINGSUPPDRAG

Copyright © COACHWORKS SWEDEN AB 2017