COACHING

COACHING

 

Coaching är numera ett välanvänt begrepp som kan betyda vitt skilda saker. För oss innebär coaching att lotsa individen och/eller gruppen till det önskade resultatet oavsett om det handlar om en utvecklad kommunikativ förmåga, ökat försäljningsresultat eller effektivare möten.

CoachWorks coaching handlar om tilltro till individens kapacitet, att medvetandegöra och förankra individens egna insikter i handling och på så sätt uppnå det identifierade, väl definierade resultatet.

Vi erbjuder coaching inom följande områden:

CoachWorks Executive Coaching innebär personlig utveckling kopplat till arbetssituation och roll och leder till ett utvecklat ledarskap och konkreta resultat i arbetsprestation för ledaren och teamet. Coachingen baseras på individens ledarskap i vardagen och ger värdefulla verktyg & förhållningssätt för praktisk användning varje dag.

I denna coaching är vårt fokus ledningsgruppen/ arbetsgruppen som team, och hur vi kan förbättra och stärka ledarskapet som helhet. Teamet får bl a insikt i varandra som individer, som grupp, vilka styrkor/svagheter man har som team, gruppvärderingar samt målbild.Coachingen innebär olika teamstärkande aktiviteter och ger omgående konkreta resultat i ledningsgruppens arbete och måluppfyllelse på kort och lång sikt.

 

PROFESSIONAL COACHING - INDIVIDUELL COACHING MEDARBETARE

 

Coaching för medarbetare, utifrån arbetssituation, roll och omvärld. Coachingen ger konkreta, användbara verktyg och förhållningssätt för en personlig och professionell utveckling mot de identifierade målsättningarna.

KARRIÄRCOACHING

Karriärcoaching respektive Outplacement innebär coaching i ett specifikt syfte. Vid karriärcoaching kan det handla om en fortsatt anställning men med en ny karriärinriktning internt för medarbetaren.

OUTPLACEMENT

I outplacement erbjuder vi organisation och medarbetare ett positivt avslut när så är nödvändigt. Vi coachar då medarbetaren med målet en ny karriär externt med mycket goda resultat.

EXECUTIVE COACHING - INDIVIDUELL COACHING FÖR CHEF/LEDARE

EXECUTIVE COACHING - LEDNINGSTEAM

COACHING FÖR OSS HANDLAR OM

TILLTRO TILL INDIVIDENS KAPACITET,

ATT FÖRANKRA INDIVIDENS EGNA INSIKTER I HANDLING

FÖR ATT UPPNÅ RESULTAT.

Copyright © COACHWORKS SWEDEN AB 2017